Kuljetus Kilpiä, MMK Kuljetus, MMK-Power, Kymen Konepalvelu

Animated publication

Vaativiin nostoihin ja kuljetuksiin

Kuljetuskumppanisi Kuljetus Kilpiä Oy, MMK-Kuljetus Oy ja Kymen Konepalve lu Oy muodostavat toimivan kuljetusyrityskokonaisuuden jo kolmannessa sukupolvessa. Kuljetus Kilpiä Oy:n perus taja, Keijo Kilpiä, aloitti yksityisenä liikkeenharjoittajana vuonna 1960 ja perusti ryppään ensimmäisen osakeyhtiön vuonna 1995. Monikymmenvuotinen kokemus on jalostu nut monipuolisiksi, asiakaslähtöisiksi kuljetuspalveluiksi, joita tarjotaan sekä yksityisille että yrityksille pääosin Itä Suomen alueella. Asiakkaita palvellaan myös valtakunnal lisesti sekä Venäjällä, jonne suuntaavia, ympärivuorokau tisia kuljetuksia on hoidettu jo vuosikymmenen ajan.

Yritysryppään suurimpia asiakkaita ovat muun muassa UPM-Kymmene, Metsä Group, Lujatalo, Lemminkäinen, NCC Rakennus, Skanska, Idän Liikenteenvälitys sekä Puukeskus. Asiakaspalvelun kulmakiviä ovat luotettavuus, täsmällisyys ja kyky vastata asiakkaiden haastaviinkin tar peisiin nopeasti ja varmasti. Hyvä palvelu varmistetaan lä hes kuudenkymmenen työntekijän tinkimättömällä ammat titaidolla sekä nykyaikaisella ja monipuolisella kalustolla, jonka avulla sekä pienet että suuret kuljetukset hoituvat turvallisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävälli sesti.

2

Kuljetus Kilpiä Oy MMK-Kuljetus Oy Kymen Konepalvelu Oy Kaakkoiskaari 7 53500 Lappeenranta www.kuljetuskilpia.com

Kuljetustilaukset puh. 045 324 9102 fax. 05 887 0222 tilaukset@kuljetuskilpia.fi

Marko Kilpiä puh. +358 (0) 400 654 771 marko.kilpia@kuljetuskilpia.fi Mikko Kilpiä puh. +358 (0) 400 751 383 mikko.kilpia@kuljetuskilpia.fi

3

Nopeat ja varmat kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluihimme kuuluvat kappaletavarakuljetukset, erikoiskuljetukset sekä pakettiautokuljetukset. Kappaleta varana kuljetamme tyypillisesti esimerkiksi rakennustar vikkeita rautakaupoista työmaille. Pakettiautolla hoidetaan muun muassa asiakasyritysten sisäisiä postikuljetuksia paikallisesti, kun taas vaativimmatkin erikoiskuljetukset, kuten metalliteollisuuden ylisuuret kappaleet, hoidetaan perille turvallisesti ja sovitussa aikataulussa ympäri Suo men.

www.onnenpojat.fi

PALVELUT • Rakennusten purkupalvelu • Purkujätteiden kierrätys Pajarilan Hyötyjätekeskuksessa • Maanrakennustyöt, maisemoinnit ja kiviainekset • Murskauspalvelut: kiviaines, energia, puu, rengas • Vaihtolava- ja kuljetuspalvelut, romujen noutopalvelu • Autojen romutustodistukset ja rekisteristä poistot • Raskaan kaluston korjaamopalvelut VASTAANOTTO • Maa- ja kiviainekset, asfaltit, betoni, tiili • Metalliromu, maatalousromu, sähköromu, elektroniikkaromu, kaapelit, lyijyakut • Energiajäte, energiajae, puhdas puu, käsitelty puu, purkupuu, kyllästetty puu, pahvi, paperi, kartonki ja muovi • Metsäjäte, kannot ja risut • Lajiteltava rakennus- ja purkujäte, lajiteltava sekajäte

rakennustyömailta • Villa, kipsilevy, lasi

Toimisto 0400 357 641 Kierrätys, tilaukset, kyselyt 040 7288 777 Purkutyöt, urakat 0400 291 578 Maanrakennus ja maisemoinnit 0400 418 505 Teollisuuspalvelut, asennustyöt 040 5005 120 Vastaanotto Pajarilan Hyötyjätekeskus Tarviketie 37, 53300 LAPPEENRANTA Vaakaus ja vastaanotto ma-pe 7.00-15.30

4

Pikaiseenkin tarpeeseen

Sopimuskuljetusten lisäksi hoidamme hyvinkin nopeilla aikatauluilla suoritettavia kiirekuljetuksia. Meillä on aina varattuna kalustoa myös pikaisiin kuljetustarpeisiin, min kä lisäksi palvelemme asiakkaitamme tarvittaessa aliura koitsijaverkostoamme hyödyntäen. Emme koskaan vastaa asiakkaamme kuljetuspyyntöön kieltävästi, vaan pyrimme kattavan kalustomme turvin hoitamaan toivotussa aikatau lussa myös haasteelliset ja erikoiset kuljetukset.

5

6

Nostopalvelut

Vaihtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelut Valikoimaamme kuuluu yli kolmesataa vuokrattavaa la vaa, jotka ovat kooltaan 6-40 m 3 . Kuljetamme asiakkaan tarpeiden mukaisen lavan sovitulle paikalle, opastamme kustannustehokkaassa ja ympäristöystävällisessä jättei denlajittelussa ja toimitamme jätteet asianmukaisesti jäl kikäsiteltäviksi. Varsinkin rakennusliikkeet ja yksityiset asi akkaat hyödyntävät lavapalveluitamme. Huolehdimme esimerkiksi rakennustyömailla suoritettavis ta nosto- ja asennustöistä monipuolisen nostokalustomme avulla. Nosturiautomme on varustettu 18-92 tm nosturein. Edustamme Palfinger-nostureita, joita voi ostaa, asennut taa sekä huollattaa kauttamme. Kevyiden ja nykyaikaista tekniikkaa edustavien Palfinger-nostureiden monipuoli sesta kokoluokkavalikoimasta on helppo löytää omia tar peita vastaava kuormausnosturi. Kolmen ympäripyörivän kurottajamme avulla hoidamme esimerkiksi erilaisia asen nustöitä. Kurottajat on varustettu monipuolisin lisävarus tein.

Ranta-Putki Oy

K A U KO L ÄM P Ö - J A LV I -T Ö I D E N O S A A J A

Lentokentäntie 75, 53600 Lappeenranta • toimisto@rantaputki.fi • www.rantaputki.fi

7

Metsäteollisuuden hakekuljetukset

Meillä on säännöllisistä hakkeen sopimuskuljetuksista yli vuosikymmenen kokemus. Kuljetamme metsäteollisuuden haketta ja purua Kaakkois-Suomen alueella katkeamatto mana ketjuna viitenä kuutena päivänä viikossa. Metsäteollisuuden hakekuljetusten sujuvuus edellyttää kuljetusliikkeeltä ammattitaitoa. Huolehdimme kuljetusten toimitusvarmuudesta ja kustannustehokkuudesta asian mukaisella kuljetuskalustolla sekä kuljettajien asiantunte muksella. Sahoilla työskentelevät, omat pyöräkuormaa jamme varmistavat myös lastauspalvelun sujuvuuden.

Palveluihimme kuuluu myös pyöräkuormaajien ja kaivureiden vuokraus.

8

Kevyesti kestävimmät - Ratkaisut hakkeen ja turpeen kuljetukseen

| www.toplift.fi | Autoista kuljetusvälineitä |

9

Raskaan kaluston korjaamopalvelut

Suoritamme omassa hallissamme Lappeenrannassa kuorma-autojen, nosturien ja pyöräkoneiden huollot ja korjaukset, jarrutyöt sekä keskusvoitelujärjestelmien kor jaukset. Ajan vaatimukset täyttävässä huoltohallissamme on nykyaikainen korjaamokalusto, tarvittavat testerit ja monipuoliset työvälineet. Ammattitaitoinen korjaamohen kilökuntamme hallitsee muun muassa sähköhydrauliikka- ja metallityöt. Korjaamomme on avoinna arkisin klo 7-20. Teemme kor jaamollamme huoltoja ja korjauksia myös muille kuljetus yrittäjille. Tarvittaessa meiltä saa huoltoautomme turvin nopean avun myös asiakkaan osoitteeseen.

Suoritamme ammattitaitoisesti edustamiemme Palfinger- nostureiden huollot, asennukset ja vuositarkastukset sekä SKF-voitelulaitteiden myynnin, huollon ja asennuksen.

Kun laatu ja tekniikka ratkaisevat, ota yhteyttä Teho hydroon. Meiltä saat asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä palvelua sekä hydrauliikan tuotteet 30 vuoden kokemuksella. Lue lisää tehohydro.fi Hydrauliikkatuotteet Tehohydrosta

Ruukintie 16, Lappeenranta | Puh. (05) 615 8100 | info@tehohydro.fi

10

Maahantuoja:

VTATekniikka Oy | Kuussillantie 23, 01230 Vantaa | puh. 010 550 80 | www.vta-tekniikka.fi

11

TERMINAALINKATU 27 53420 LAPPEENRANTA Palvelemme ma-pe 7-20, la 7-15

Automyynti Korjaamo

0201 545 818 0201 545 810

Varaosat 0201 545 814 Rengasmyynti 0201 545 717

– ja teet parempaa tulosta

TAITAJANTIE 8 57100 SAVONLINNA Palvelemme ma-pe 8-16

Auto-Kilta Trucks Oy on Kaakkois-Suomen suurin ammattiliikenteen palvelukeskus. Tar joamme asiakkaillemme yhdestä paikasta yh dellä pysähdyksellä kattavasti ja laadukkaasti kaikki hyötyajoneuvoihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Palvelemme asiakkaitamme Lap peenrannan Mustolassa sekä Savonlinnassa.

Automyynti Korjaamo

0201 545 878 0201 545 876 0201 545 873

Varaosat

www.auto-kilta.fi

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online