Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

OSA 8 – MAILARIKKEET

111

SÄÄNTÖ 60 KORKEA MAILA 60.1. KORKEA MAILA

Korkea maila on teko, jossa mailaa pidetään vastustajan hartiatason yläpuolella ja osuu jollain sen osalla vastustajaan, kun vastustaja on ns. normaalissa peliasennossa. Pelaajien täytyy hallita ja olla vastuussa mailastaan. Pelaajaan, joka kiekkoa laukaistessaan tai syöttäessään joko laukaisuliikkeen taakse viennissä tai laukaisun saatossa osuu mailansa millä tahansa osalla vastustajan ylävartaloon, on sovellettavissa korkean mailan rangaistukset. PIENI RANGAISTUS Kaikenlainen kontakti mailalla vastustajan hartialinjan yläpuolelle on kielletty ja tilanteesta tuomitaan pieni rangaistus. KAKSINKERTAINEN PIENI RANGAISTUS Pelaajalle, joka tahattomalla korkean mailan rikkeellä aiheuttaa vastustajalle vahinkoa normaalissa pelitilanteessa (kiekollinen), tuomitaan kaksinkertainen pieni rangaistus. Tällaisen rangaistuksen tuomitsevilla päätuomareilla on mahdollisuus (mutta ei velvollisuus) tarkistaa pelitilanne videolta, jotta he vahvistavat tai eivät vahvista alkuperäisen jäällä tehdyn tuomion, ja erityisesti sen, oliko kyseisen loukkaantumisen aiheuttanut maila rangaistun pelaajan maila. Korkean mailan videotarkistus kaksinkertaisen pienen rangaistuksen osalta. → Sääntö 18.4 (Videotarkistus, kaksinkertainen pieni rangaistus, korkea maila) 60.4. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS Pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa korkean mailan rikkeellä, tuomitaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. OTTELURANGAISTUS Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa korkealla mailalla. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. 60.2. 60.3. 60.5.

SÄÄNTÖ 61 HUITOMINEN 61.1. HUITOMINEN

Huitominen on teko, jossa pelaaja heiluttaa mailansa kohti vastustajaa riippumatta siitä, osuuko maila vai ei. Ei-aggressiivista mailahäirintää pelaajan housuihin tai säärisuojien etupuolelle ei pidä rangaista huitomisena. Kaikenlainen voimakas tai suuritehoinen lyönti mailalla vastustajan vartaloon, vastustajan mailaan tai vastustajan käsille tai niiden läheisyyteen, jolla ei tuomarin näkemyksen yritetä pelata kiekkoa, pitää rangaista huitomisena.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online