Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

124

OSA 9 – MUUT RIKKEET

SÄÄNTÖ 70 PELAAJAPENKILTÄ TAI RANGAISTUSAITIOSTA LÄHTEMINEN 70.1. PELAAJAPENKILTÄ TAI RANGAISTUSAITIOSTA LÄHTEMINEN Yksikään pelaaja ei saa lähteä pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta yhteenoton aikana tai yrittääkseen aloittaa yhteenoton. SÄÄNTÖJEN MUKAINEN VAIHTAMINEN Pelaaja, joka on omalta pelaajapenkiltä tai sääntöjen mukaisesti rangaistusaitiosta (rangaistusaika on päättynyt) tullut jäälle pelin käydessä ja joka aloittaa yhteenoton, tuomitaan soveltuvia rangaistuksia. Pelaajaa tai pelaajia, jotka ovat tulleet peliin pelikatkolla sääntöjen mukaisen vaihdon myötä, ja jotka asettautuvat asemiinsa seuraavaa aloitusta varten, ja jotka osallistuvat yhteenottoon, rangaistaan asiaankuuluvan säännön mukaan. PELAAJAPENKILTÄ LÄHTEMINEN Pelaajien ei sallita tulla jäälle lämmittelytarkoituksessa pelikatkolla tai ensimmäisen ja toisen erän jälkeen. Päätuomari tuomitsee tilanteesta tarvittaessa soveltuvia rangaistuksia. Kukaan pelaaja ei saa missään vaiheessa tulla jäälle paitsi kunkin erän päättyessä tai tullakseen peliin sääntöjen mukaisesti. Jos pelaajan on tarpeen mennä pukuhuoneeseen pelin käydessä (ja hänen täytyy kulkea pukuhuoneeseen jään kautta), hänen täytyy odottaa pelikatkoa ja varmistaa, ettei käynnissä ole yhteenottoa ennen kuin hän tulee jäälle siirtyäkseen pukuhuoneeseen. Pelaajalle, joka oli ensimmäinen tai toinen pelaaja, kummasta tahansa joukkueesta, joka lähti pelaajapenkiltä (tai rangaistusaitiosta) yhteenoton aikana tai tarkoituksella aloittaa yhteenotto, tuomitaan pelirangaistus. RANGAISTUSAITIOSTA LÄHTEMINEN Rangaistusaitiossa rangaistustaan kärsivän pelaaja ei saa missään vaiheessa lähteä rangaistusaitiosta, paitsi kunkin erän päättyessä tai kun hänen rangaistuksensa on päättynyt. Pelaaja, jonka rangaistus on päättynyt, voidaan vaihtaa toiseen pelaajan sillä edellytyksellä, että pelaaja luistelee jään kautta omalle pelaajapenkilleen. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan joukkuerangaistus (liian monta pelaajaa jäällä). → Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä) Rangaistulle pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta ennen rangaistuksensa päättymistä riippumatta siitä, onko peli käynnissä vai ei, tuomitaan ylimääräinen pieni rangaistus sen lisäksi, että hän kärsii alkuperäisen rangaistuksensa loppuun. Pelaajalle, joka mentyään rangaistusaitioon lähtee rangaistusaitiosta ennen rangaistuksensa päättymistä tarkoituksenaan vastustaa tuomarin tekemää päätöstä, tuomitaan pelirangaistus. Tämä sääntökohta ei korvaa mitään arkarampaa rangaistusta, joka voidaan tuomita pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta yrittääkseen aloittaa tai osallistua yhteenottoon, kuten tässä säännössä on määritelty. Rangaistulle pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta pelikatkolla ja yhteenoton aikana, tuomitaan pieni rangaistus ja pelirangaistus. Pienen rangaistuksen ja alkuperäisen rangaistuksen loppuajan kärsii rangaistusaitiossa kyseisen pelaajan sijainen, jonka nimeää rikkoneen joukkueen valmentaja. Jos pelaaja lähtee rangaistusaitiosta ennen kuin hän on kärsinyt rangaistuksensa kokonaan, rangaistusajanottajan tulee kirjata aika ylös ja ilmoittaa tuomaristolle, joista joku katkaisee pelin, kun rikkonut joukkue saa kiekon hallintaansa. 70.2. 70.3. 70.4.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online