Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

134

OSA 10 – PELIN VIRTAUS

suoritetaan puolueettomalta alueelta lähinnä puolustavan joukkueen siniviivaa. Tätä sääntöä sovelletaan myös pitkään, tahalliseen paitsioon tai kun ylivoimalla pelaava joukkue syyllistyy kiekon pelaamiseen korkealla mailalla, jolloin seuraava aloitus pitäisi suorittaa rikkoneen joukkueen puolustusalueelta. Jos yhteenoton (pelaajien hässäkkä tai kasaantuminen) aikana yhtään ei-hyökkäävää pelaajaa (=puolustajat) tulee hyökkäysalueen aloituspisteiden uloimman kaaren tason yli, seuraava aloitus suoritetaan puolueettomalta alueelta lähinnä puolustavan joukkueen siniviivaa. Maalivahdin liian aikainen vaihto -rikkeestä → Sääntö 71 (Maalivahdin liian aikainen vaihto) , seuraava aloitus suoritetaan kaukalon keskipisteestä, jos pelitilanne oli katkaisuhetkellä vastustajan kenttäpuoliskolla. Jos pelitilanne oli katkaisuhetkellä omalla kenttäpuoliskolla, seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä kiekko oli katkaisuhetkellä. Kun peli katkaistaan loukkaantuneen pelaajan takia, seuraava aloitus suoritus suoritetaan lähimmästä sen alueen aloituspisteestä, missä kiekko oli, kun peli katkaistiin. Kun loukkaantuneen pelaajan joukkueella on kiekko hallussaan hyökkäysalueellaan, seuraava aloitus suoritetaan puolueettomalta alueelta. Kun loukkaantunut pelaaja on puolustusalueellaan ja kiekko on hyökkäävän joukkueen hallussa hyökkäysalueella, aloitus suoritetaan toisesta puolustusalueen aloituspisteestä. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA Heti kun pelaajien vaihtotapahtuma on päättynyt päätuomarin toimesta ja hän laskee kätensä alas ilmoittaen, ettei lisävaihtoja sallita, aloitusta suorittavan linjatuomarin pitää puhaltaa pilliinsä. Tämä indikoi kummallekin joukkueelle, että on vain viisi (5) sekuntia aikaa asettua valmiiksi aloitusta varten. Tämän viiden (5) sekunnin jälkeen (tai aiemmin, jos molemmat aloittajat ovat valmiina), linjatuomari suorittaa oikeaoppisen aloituksen. Kuitenkin, jos: (I) Toinen tai molemmat aloittajat eivät ole asettuneet aloitukseen oikein, (II) Toinen tai molemmat aloittajat pidättäytyvät asettamasta mailaansa jäähän, (III) Joku pelaaja tunkeutuu aloitusympyrän sisäpuolelle, (IV) Joku pelaaja ottaa fyysisen kontaktin vastustajaan, tai (V) Joku pelaaja on asemoitunut aloitustasan väärälle puolelle, (VI) Jompikumpi aloittajista voittaa aloituksen pelaamalla kiekkoa luistimellaan. linjatuomarin pitää varoittaa rikkoneen joukkueen aloittajaa (tai rikkoneiden joukkueiden aloittajia) ennen kiekon pudottamista. Varsinaisen peliajan kahden (2) viimeisen minuutin aikana tai milloin tahansa jatkoajalla linjatuomarin pitää yhä puhaltaa pilliinsä, mutta viiden (5) sekunnin aikarajaa ei noudateta. Pelaajien on kuitenkin noudatettava linjatuomarin suullisia ohjeita hänen yrittäessään suorittaa nopeaa ja tasapuolista aloitusta. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – ALOITTAJAT Aloituksessa kiekon pudottaa joko päätuomari tai linjatuomari aloittavien pelaajien mailojen väliin. Aloittavien pelaajien tulee olla suoraan vastakkain kasvot suunnattuina vastustajan kenttäpäätyä kohti, noin mailan mitan päässä toisistaan ja heidän mailojensa lapojen tulee koskettaa jäätä. Kun aloitus tapahtuu mistä tahansa yhdeksästä aloituspisteestä, aloittavien pelaajien on asemoiduttava siten, että he ovat suoraan vastakkain kasvot suunnattuina vastustajan kenttäpäätyä kohti ja erossa aloituspisteen jäämerkinnöistä (jos on). Kummankin aloittavan pelaajan mailan lapa pitää olla kosketuksissa jäähän, siihen merkityn alueen sisällä. Kahdeksassa (8) aloituspisteessä (pois lukien keskipiste) puolustavan joukkueen aloittaja asettaa mailansa lavan merkitylle valkoiselle alueelle ensin ja välittömästi sen jälkeen hyökkäävän joukkueen aloittaja tekee 76.3. 76.4.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online