Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

OSA 10 – PELIN VIRTAUS

135

samoin. Kun aloitus suoritetaan kaukalon keskipisteessä, vierasjoukkueen aloittaja asettaa mailansa ensin jäähän. Jos aloittava pelaaja ei heti ota oikeaa aloitusasentoa, kun tuomari häntä ohjeistaa, tuomari voi antaa hänelle varoituksen aloitusrikkeestä. Jos aloittava pelaaja ei ole aloituspaikalla, kun viisi (5) sekuntia on kulunut, linjatuomari pudottaa kiekon välittömästi. Jos aloittava pelaaja on kauempana aloituspisteen takana ohjaten kanssapelaajiaan tai kieltäytyy tulemasta aloituspisteelle linjatuomarin niin käskiessä, tai aloittaja on yksinkertaisesti hidas tulemaan aloituspisteelle, kun viisi (5) sekuntia on kulunut, kiekko pudotetaan. Jos aloittava pelaaja yrittää tulla aloituspisteeseen juuri, kun viisi (5) sekuntia on kulumassa loppuun yrittäen saada etua aloituksessa voittamisessa, linjatuomarin pitää varoittaa aloittajaa aloitusrikkeestä. Jos kyseessä on pitkän jälkeinen aloitus ja aloittava pelaaja yrittää tulla aloituspisteeseen juuri, kun viisi (5) sekuntia on kulumassa loppuun yrittäen saada etua aloituksen voittamisessa, linjatuomarin pitää varoittaa aloittajaa aloitusrikkeestä. Tilanteessa, jossa aloittava pelaaja tämän jälkeen tekee toisen aloitusrikkeen, tai tilanne on jo toinen aloitusrike, tuomitaan joukkuerangaistus. Jos pelaajalle annetaan varoitus aloitusrikkeestä, hänen täytyy asettua aloitusasentoon nopeasti tai riskinä on linjatuomarin nopea kiekon pudotus ennen kuin pelaaja ehtii ottaa aloitusasennon, tai että tuomitaan joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä toisen aloitusrikkeen takia samassa aloituksessa. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – MUUT PELAAJAT Kukaan muu pelaaja ei saa tulla aloitusympyrään tai vähintään 4,5 metriä (15 jalkaa) lähemmäksi aloittavia pelaajia. Kaikkien jäällä olevien pelaajien täytyy olla aloitustasaan nähden omalla puolellaan. Päätyalueen aloituksessa kaikkien jäällä olevien pelaajien täytyy asettua aloitusympyrän kaarella oleviin merkkiviivoihin nähden omalle puolelleen. Jos jokin muu kuin aloittava pelaaja liikkuu aloitusympyrään ennen kiekon pudotusta, tällöin rikkoneelle joukkueelle annetaan varoitus aloitusrikkeestä. Hyökkäävän joukkueen pelaajien (pois lukien aloittava pelaaja) täytyy ensin ottaa asemansa ja sitten puolustava joukkue voi vastata tähän ja valita omat paikkansa, jotka he pitävät kiekon pudottamiseen asti. Tätä toimintatapaa vastaan rikkominen käsitellään aloitusrikkeenä ja linjatuomari varoittaa rikkonutta joukkuetta aloitusrikkeestä. Jos hyökkäävä pelaaja yrittää asemoitua uudelleen ennen aloitusta ja puolustava aloittaja perääntyy aloituspisteeltä asemoidakseen kanssapelaajansa uudelleen, hyökkäävää joukkuetta varoitetaan aloitusrikkeestä, koska heidän täytyy asemoida pelaajansa ensin. ALOITUKSEN SUORITUSTAPA – ALOITUSRIKKEET Jos aloittaja on liikkunut liian aikaisin ennen aloitusta tai päätuomari tai linjatuomari on pudottanut kiekon epäoikeudenmukaisesti, aloitus tulkitaan aloitusrikkeeksi. Rikkoneelle joukkueelle annetaan varoitus ja aloitus suoritetaan uudestaan. Kun sama joukkue syyllistyy kahteen (2) aloitusrikkeeseen samassa aloituksessa, tälle rikkoneelle joukkueelle pitää tuomita joukkuerangaistus. Tämä rangaistus kuulutetaan ” joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä – rike aloitustapahtumassa ”. Aloitusrikkeet kuvataan seuraavassa yhteenvedossa – kuka tahansa neljästä tuomarista voi tunnistaa aloitusrikkeen: (I) Muun kuin aloittavan pelaajan tunkeutuminen aloitusalueelle (tai aloitusympyrään) ennen kiekon pudottamista. Aloitusympyrän kehällä olevien pelaajien täytyy pitää molemmat luistimensa aloitusympyrän ulkopuolella – luistinkontakti viivaan on sallittu. Jos pelaajan luistin ylittää ympyrän viivan ennen kiekon pudotusta, tämä tulkitaan aloitusrikkeeksi. Pelaajan maila voi olla ympyrän sisällä edellyttäen, että tilanteessa ei ole fyysistä kontaktia vastustajaan tai vastustajan mailaan. 76.5. 76.6.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online