Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

LIITE II

177

Kiekon hallinnan vaihtuminen (Change of Control)

Kun sovelletaan sääntöä 15 (Rangaistuksien tuomitseminen), joukkueen ei katsota menettävän kiekon hallintaa tai pelitilanteen päättyvän, jos laukaus kimpoaa maalivahdin patjoista ja muusta varusteesta. Valmentaja on henkilö, joka on ensisijaisesti vastuussa joukkueen pelin johtamisesta ja ohjaamisesta. Joukkueen johtajan kanssa valmentaja on vastuussa joukkueensa pelaajien käyttäytymisestä ennen peliä, pelin aikana ja sen jälkeen. Saman tyyppinen rangaistus (esim. pieni tai iso), joka tuomitaan samalla pelikatkolla ja joista kummankaan joukkueen pelaajavahvuus jäällä ei vähene. Samanaikainen, toisensa kumoava rangaistus ei koskaan aiheuta kummankaan joukkueen joutumista vajaalukuiseksi, kun tällä tarkoitetaan rangaistuksen päättymistä maalin syntyessä. Kahden tai useamman pelaajan vartalokontakti, jotka ovat kiekon välittömässä läheisyydessä, ja jotka yrittävät saada kiekon hallintaansa. Näiden kenttäpelaajien sallitaan kohtuullisesti työntää ja nojata toisiinsa edellyttäen, että kiekon tavoittelu säilyy näiden kahden pelaajan ainoana tavoitteena. Kiekkoa hallussa pitävän joukkueen osalta pelitilanteen päättyminen tarkoittaa, että kiekon hallinnan täytyy siirtyä vastajoukkueen kenttäpelaajalle tai maalivahdille, tai että kiekko suljetaan. Tämä ei tarkoita paluukiekkoa / kimmoketta maalivahdista, maalista tai laidoista tai muuta kontaktia vastustajan vartalosta, mailasta tai varusteesta. Kiekon liikuttaminen mailalla, käsin tai jalkaterillä. Kiekon hallintaa ei menetetä, jos vastustaja, laita tai maali koskettaa kiekkoa edellyttäen, että kiekkoa hallitseva pelaaja jatkaa kiekon liikuttamista. Hallinta tarkoittaa laajennettua kiekon hallussapitoa.

Valmentaja (Coach)

Samanaikainen, toisensa kumoava rangaistus (Coincidental Penalty)

Kilpailullinen kamppailu (Competitive Contact)

Pelitilanteen päättyminen (Completion of the Play)

Kiekon hallinta (Control of the Puck)

Alueet (Creases)

Maalialue merkitään jäähän kummankin maalin eteen ja sen tarkoitus on suojata maalivahteja hyökkäävien pelaajien estämiseltä.

Puolustusalue (Defending Zone)

Joukkueen puolustusalue on omaa maalia lähinnä olevan siniviivan ja oman maalin takana olevan päätylaidan välinen alue.

Kiekon kimpoaminen (Deflection of the Puck)

Kun kiekon kulkurata muuttuu alkuperäisestä kulkuradastaan, usein vahingossa. Kimmoke voi tapahtua mailasta, vartalosta, maalista, laidasta tai suojalasista – katso myös kiekon ohjaaminen. Tilanne, jossa hyökkäävä pelaaja etenee hyökkäyssiniviivan yli ennen kiekkoa, mutta puolustava joukkue on saanut kiekon hallintaansa, ja sillä on mahdollisuus tuoda kiekko pois puolustusalueeltaan ilman viivettä tai kontaktia hyökkäävään pelaajaan.

Siirretty paitsiotilanne (Delayed Off-side)

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online