Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

LIITE II

179

Tuomaristo (On-ice Official)

Tuomaristoon nimetään ottelun tuomitsemisesta jäällä vastuussa olevat henkilöt – päätuomari(t) ja linjatuomarit.

Rangaistus (Penalty)

Rangaistus on pelaajan tai joukkueen tekemän sääntörikkeen seuraus. Yleensä se tarkoittaa rikkoneen pelaajan tai joukkueen toimihenkilön poistamista pelistä määräajaksi. Jos rangaistus on kiekkoa hallussa pitävää ja hallitsevaa joukkuetta vastaan, niin peli katkaistaan välittömästi. Jos rangaistus ei ole kiekkoa hallussa pitävää ja hallitsevaa joukkuetta vastaan, niin päätuomari ilmoittaa siirretystä rangaistusvihellyksestä eikä katkaise peliä, ennen kuin rikkonut joukkue saa kiekon haltuunsa ja hallintaansa. Joissakin tapauksissa rangaistus voi olla rangaistuslaukauksen myöntäminen tai maalin tuomitseminen. Viimeisenä mailallaan tai vartalollaan fyysisesti kiekkoa koskeneella pelaajalla katsotaan olevan kiekko hallussa. Pelaajalla voi olla kiekko hallussa ilman kiekon hallintaa, mutta hänellä ei voi olla kiekon hallintaa ilman kiekon hallussapitoa. Asiaankuuluvalla elimellä viitataan erityisesti SJL:n kurinpitoelimeen, jolla on toimivalta soveltaa näitä pelisääntöjä käsiteltävään asiaan, kuten on kuvattu SJL:n peli- ja kilpailusäännöissä. Pelaajien käyttämien varusteiden ainoa tarkoitus on turvata ja suojata loukkaantumisia vastaan. Kaikki varusteet täytyy valmistaa jääkiekkoa varten ja niitä tulee käyttää, kuten niitä on tarkoitettu käytettävän. Mikä tahansa teko, jolla vaarannetaan vastustajaa. Rike, joka koostuu teoista, jotka aiheuttavat huomattavan vaaran vakavasta fyysisestä loukkaantumisesta toiselle henkilölle. Tällaiseen tekoon syyllistyneen henkilön ei edellytetä tarkoituksellisesti vahingoittavan tai aiheuttavan loukkaantumisvaaraa, mutta hänen on pitänyt toimia tavalla, joka osoittaa toimien ennakoitavien seurausten huomiotta jättämisen. Varamaalivahti on nimetty viralliseen pöytäkirjaan, mutta hän ei osallistu peliin jäällä. Varamaalivahdin täytyy olla täysin pukeutunut ja täydessä varustuksessa ja valmiina tulemaan jäälle peliin. Varamaalivahti voi osallistua peliin ainoastaan maalivahtina. Joukkueen toimihenkilöt ovat ketä tahansa ei-pelaavia henkilöitä, jotka eivät ole peliasussa, mutta ovat pelaajapenkillä. Yksi tällainen henkilö täytyy nimetä päävalmentajaksi. Kokoonpanossa oleva pelaaja tai maalivahti, joka ei kykene pelaamaan muun syyn kuin pelikiellon takia, voi olla pelaajapenkillä ilman, että häntä pidetään joukkueen toimihenkilönä, Jääpinnan kolmiulotteinen alue, jota ympäröivät laidat ja suojalasi, mutta pelialueen korkeus ei rajoitu suojalasin tai laitojen korkeuteen. Vajaalukuisuudella tarkoitetaan, että joukkueella on jäällä alhaisempi pelaajavahvuus (lukumäärä) kuin vastustajalla.

Pelialue (Playing Area)

Kiekon hallussapito (Possession of the Puck)

Asiaankuuluva elin (Proper Authorities)

Suojukset (Protective Equipment)

Piittaamaton vaarantaminen (Reckless Endangerment)

Vajaalukuinen (Short-handed)

Varamaalivahti (Substitute Goalkeeper)

Joukkueen henkilöstö / joukkueen toimihenkilö (Team Personnel / Team Official)

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online