Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

48

OSA 3 – VARUSTEET

Ainoastaan mailan varren pituuden osalta pelaaja voi hakea kirjallisesti poikkeuslupaa ja IIHF:n on hyväksyttävä poikkeuslupa ennen kuin tällaista mailaa voi käyttää. Poikkeuslupia myönnetään ainoastaan vähintään 2,0 m (6 jalkaa, 6 tuumaa) pitkille pelaajille. Poikkeusluvan myötä mailan varren enimmäispituus on 1,65 m (65 tuumaa). Mailan varren yläpää täytyy peittää jonkinlaisella suojauksella. Jos tehdasvalmisteisen mailan (ts. metallia tai hiilikuitua) varren yläpään tulppa on poistettu tai irtoaa, maila luokitellaan vaaralliseksi varusteeksi. Lavan korkeus ei saa ylittää 7,6 cm (3 tuumaa) lavan tyven ja 1,5 cm (¾ tuumaa) lavan kärjestä mitattuna eikä sen korkeus saa alittaa 5,0 cm (2 tuumaa). Lavan kaikki kulmat pitää pyöristää (katso Sääntö 9.8). → Sääntö 9.8 (Vaarallinen varuste) Lavan kaarevuutta rajoitetaan siten, että lavan tyven ja minkään lavan kärjen kohdan yhdistävän suoran kohtisuora etäisyys lavan pinnasta ei saa ylittää 1,9 cm (¾ tuuma). → Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. MAALIVAHDIN MAILA Mailat on valmistettava puusta tai muusta IIHF:n hyväksymästä materiaalista eikä niissä ei saa olla mitään ulokkeita. Mailan minkä tahansa osan ympärille saa kietoa minkä väristä tarttuvaa ei-fluoresoivaa teippiä tahansa, jotta maila vahvistuisi tai sen kiekonhallintakyky parantuisi. Maalivahdin mailan varren yläpäässä pitää olla valkoista teippiä tai muunlaista IIHF:n hyväksymää suojamateriaalia oleva tuppi. Tällaisen tupin paksuuden pitää varren päässä olla vähintään 1,3 cm (½ tuumaa). Jos maalivahdin maila ei tältä osin ole säännön mukainen, niin sen katsotaan olevan sopimaton Maalivahdin mailan lavan korkeus ei saa missään kohtaa ylittää 9,0 cm (3 ½ tuumaa) paitsi kulmassa, jossa korkeus ei saa ylittää 11,5 cm (4 ½ tuumaa), eikä maalivahdin mailan lavan pituus tyvestä kärkeen saa ylittää 39,5 cm (15 ½ tuumaa). Lavan kaarevuutta rajoitetaan siten, että lavan tyven ja minkään lavan kärjen kohdan yhdistävän suoran kohtisuora etäisyys lavan pinnasta ei saa ylittää 1,5 cm. Maalivahdin mailan varren alaosan levennetty osuus saa olla enintään 71 cm (30 tuumaa) pitkä lavan kulmasta ylöspäin mitattuna ja enintään 9 cm (3 ½ tuumaa) leveä. → Lisätietoja: Liite VI – Infografiikka. 10.2. pelaamiseen. Maalivahdin maila täytyy vaihtaa ilman rangaistusta. Mailan varren pitää olla suora koko matkalta päästä lavan tyveen. Ilman mailaa oleva pelaaja voi osallistua pelaamiseen. Pelaaja, jonka maila on rikkoutunut, voi osallistua pelitilanteeseen, jos hän pudottaa rikkoutuneen mailan. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan pieni rangaistus. Pelaaja, jonka maila on pudonnut tai rikkoutunut, voi saada korvaavan mailan joko vastaanottamalla ojennetun mailan omalta pelaajapenkiltään tai vastaanottamalla jäällä olevan kanssapelaajan ojentaman mailan tai poimimalla jäällä olevan oman tai kanssapelaajan rikkoutumattoman mailan. Pelaajaa rangaistaan, jos hän jäällä heittää, nakkaa, liu’uttaa tai lyö mailan kanssapelaajalleen (kenttäpelaaja), tai hän poimii ja pelaa vastustajan mailalla. Kenttäpelaaja ei saa osallistua peliin käyttäen maalivahdin mailaa. Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan pieni rangaistus. Pelaajaa, joka käyttää pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta jäälle heitettyä mailaa, ei rangaista. Kuitenkin rikkeen tehnyttä, mailan jäälle heittänyttä joukkuetta, rangaistaan joukkuerangaistuksella. 10.3. RIKKOUTUNUT MAILA – PELAAJA Maila on rikkoutunut, jos se ei päätuomarin mielestä sovellu normaaliin pelaamiseen.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online