Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

OSA 5 – TUOMARISTO

77

(IX) Kun pelaaja pelaa kiekon kädellään kanssapelaajalleen muulla alueella kuin puolustusalueellaan ja kumpikaan päätuomari ei ole tätä huomannut. → Sääntö 79 (Käsisyöttö) (X) Kun kiekkoa pelataan yli normaalin hartiatason olevalla mailalla ja kumpikaan päätuomari ei ole tätä huomannut. → Sääntö 80 (Kiekon pelaaminen korkealla mailalla) (XI) Kun jompikumpi joukkue tekee pitkän. → Sääntö 81 (Pitkä) (XII) Siniviivalla tapahtuvan paitsiosäännön rikkomisesta. → Sääntö 83 (Paitsio) (XIII) Kun sääntöjenvastainen pelaaja / henkilö estää kiekon liikettä. → Sääntö 5 (Joukkue), Sääntö 74 (Liian monta pelaajaa jäällä), → Sääntö 78 (Maalit) ja → Sääntö 84 (Jatkoajan toiminnot) (XIV) Kun kiekko on pelialueen ulkopuolelle tai pelaamattomissa. → Sääntö 85 (Kiekko pelialueen ulkopuolella) KYKENEMÄTÖN JATKAMAAN Jos linjatuomari sattumalta poistuu jäältä tai loukkaantuu siten, ettei kykenee täyttämään tehtäväänsä pelin ollessa käynnissä, peli katkaistaan automaattisesti. → Ottelua jatketaan säännön 31.11. mukaisesti SÄÄNTÖ 33 KIRJURI 33.1. YLEISET TEHTÄVÄT Ennen tilastoitavien sarjaottelun alkua ottelun kirjuri vähintään 60 minuuttia ennen ottelun alkua. Kirjuri varmistaa myös, että joukkueen kapteeni(C) ja varakapteeni(t) (A) on merkitty kokoonpanoihin. Kirjuri merkitsee pöytäkirjaan tehdyt maalit, maalintekijät ja mahdolliset syöttäjät sekä merkitsee kaikki ne pelaajat, jotka todellisuudessa pelasivat ottelussa. Tilastojen ja merkinnät tehdään sääntökirjan ja SJL:n tulospalveluohjeiden mukaisesti. Ottelun päätyttyä kirjuri varmistaa, että ottelun tuomaristo tarkistaa ja allekirjoituksellaan viimeistelee pöytäkirjan. Lisätietoja: Tilastointi- ja tulospalveluohjelman (TiTu) käyttöohje ja Tulospalveluohje 32.6. Harjoitusottelussa sekä ei tilastoitavissa sarjaotteluissa kirjuri saa kummankin joukkueen joukkueenjohtajalta allekirjoitetun ottelukokoonpanolistan ja laatii listojen mukaisen käsipöytäkirjan. Joukkueiden on toimitettava allekirjoitetut kokoonpanolistat vähintään 60 minuuttia ennen ottelun alkua. Kirjuri ja ottelun tuomaristo allekirjoittavat käsipöytäkirjan ottelun päätyttyä ja allekirjoitetut ottelukokoonpanolistat sekä alkuperäinen pöytäkirja toimitetaan kotijoukkueen joukkueenjohtajalle. Mikäli harjoituspelissä vastustajana on ulkomaalainen joukkue, tulee ottelusta tehdä kansainvälinen ottelupöytäkirja ja käyttää rangaistusmerkinnöissä kansainvälisiä rangaistuslyhenteitä. MAALIT JA SYÖTÖT Päätuomarit ilmoittavat maalintekijän nimen tai numeron sekä myös maalin mahdolliset syöttäjät. Mitään muutoksia mihinkään pisteisiin liittyen ei oteta huomioon, ellei joukkueen kapteeni ole esittänyt pyyntöä ottelun aikana tai pyyntöä ei ole esitetty joukkueen edustajan toimesta välittömästi ottelun jälkeen ennen kuin ottelun tuomaristo on allekirjoittanut pöytäkirjan. Ottelun päätyttyä kirjuri tarkastaa sekä valmistelee pöytäkirjan tuomariston allekirjoituksia varten. Tuomaristo kuittaa ja sulkee pöytäkirjan 15 min pelin päätyttyä. Pöytäkirjan sulkemisen jälkeen muutoksia pelaajia koskeviin tilastoihin ei tehdä. 33.2.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online