Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

OSA 6 – FYYSISET RIKKEET

91

Maalivahtia ei saa taklata, vaikka hän olisi maalialueensa ulkopuolella. Asianmukainen rangaistus tulee tuomita kaikissa tapauksissa, joissa vastustaja ottaa tarpeettoman kontaktin maalivahtiin. Kuitenkin tahaton kontakti maalivahtiin sallitaan päätuomarin harkinnan mukaan, jos maalivahti on pelaamassa kiekkoa maalialueensa ulkopuolella edellyttäen, että hyökkäävä pelaaja yrittää kohtuudella välttää tällaista tahatonta kontaktia. PIENI RANGAISTUS Päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus pelaajalle, joka syyllistyy ryntäämiseen vastustajaa kohti ja teon vakavuus määräytyy taklauksen voiman ja väkivallan asteesta. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka syyllistyy ryntäämiseen vastustajaa kohti, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus. OTTELURANGAISTUS Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa ryntäämisellä. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. 42.2. 42.3. 42.4. Selästä taklaaminen on taklaus, joka kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, (joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta) ja täten ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Pelaajalle, joka millään tavoin taklaa vastustajaansa selästä päin laitaa, päin maalikehikkoa tai avojäällä (toisin sanoen korkealla mailalla, poikittaisella mailalla, jne.), rangaistaan tämän säännön perusteella. Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti kääntää selkänsä vastustajaa kohden, johon taklaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden selästä taklaus –tilanteen, ei tilanteesta rangaista selästä taklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan silti tuomita jokin muu rangaistus. SÄÄNTÖ 43 SELÄSTÄ TAKLAAMINEN 43.1. SELÄSTÄ TAKLAAMINEN

43.2. PIENI RANGAISTUS + KÄYTÖSRANGAISTUS Pelaajalle, joka taklaa vastustajaa selästä tuomitaan pieni rangaistus + käytösrangaistus

43.3. ISO RANGAISTUS + PELIRANGAISTUS Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka syyllistyy selästä taklaamiseen vastustajaa kohti, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa. OTTELURANGAISTUS Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklaamisella. Tällaisen piittaamattoman 43.4.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online