Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

OSA 6 – FYYSISET RIKKEET

93

45.4. OTTELURANGAISTUS Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa kyynärpäätaklauksella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

SÄÄNTÖ 46 TAPPELU 46.1.

TAPPELU / TAPPELIJA – HALUKKUUS TAPELLA JA JATKAA TAPPELUA

Tappeleminen ei kuulu kansainvälisen jääkiekon piirteisiin. Päätuomarin (päätuomareiden) on rangaistava pelaajia, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat nujakkaan / tappeluun, niin sanottuja ”halukkaita tappelijoita” sen mukaisesti, ja heidät voidaan poistaa pelistä. Muita täydentäviä kurinpitorangaistuksia voidaan määrätä. Tappeluksi tulkitaan tilanne, jossa vähintään yksi (1) pelaaja lyö tai yrittää lyödä vastustajaa toistuvasti tai kun kaksi (2) pelaajaa painivat tavalla, joka vaikeuttaa linjatuomareiden puuttumista asiaan ja erottaa kamppailijat toisistaan. Pelaajalle, joka itsepintaisesti jatkaa tai yrittää jatkaa tappelu tai yhteenottoa sen jälkeen, kun päätuomari on käskenyt häntä lopettamaan, tai vastustaa linjatuomaria tämän hoitaessaan tehtäviään, tuomitaan päätuomarin harkinnan mukaan vähintään iso rangaistus (tappelusta) ja pelirangaistus sen lisäksi, mitä muita rangaistuksia hänelle tuomitaan. Päätuomareille annetaan erittäin laaja liikkumavara rangaistuksissa, joita he voivat määrätä tämän säännön nojalla. Tämä on tietoinen valinta, jotta päätuomareilla on mahdollisuus erotella tappelun osapuolien ilmeinen vastuu joko tappelun aloittajana tai tappelua itsepintaisesti jatkava osapuolena. Annettua harkintavaltaa tulisi käyttää järkevästi. Jos pelaajat, valmentajat tai joukkueen toimihenkilöt lähtevät jäälle pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta sovelletaan → Sääntö 70 (Lähteminen pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta) YHTEENOTTO Yhteenotoksi katsotaan tilanne, jossa on osallisena vähintään kaksi (2) pelaajaa ja vähintään yhdelle (1) pelaajalle tuomitaan rangaistuksia. YLLYTTÄJÄ / ALOITTEENTEKIJÄ Yhteenoton yllyttäjä / aloitteentekijä on pelaaja, joka toiminnallaan tai käytöksellään osoittaa minkä tahansa seuraavista kriteereistä: etäältä kuljettu matka, ensimmäisen iskun lyönti; uhkaava asenne tai asento; suullinen yllyttäminen tai uhkaaminen; reagointi aiempaan tapahtumaan; ilmeinen kosto edeltävään pelitilanteeseen. Pelaajalle, jonka katsotaan olevan yhteenoton yllyttäjä / aloitteentekijä, tuomitaan pieni rangaistus (yllyttäjä / aloitteentekijä) sekä ottelurangaistus (yhteensä 2 min + 25 min OR). HYÖKKÄÄVÄ OSAPUOLI Yhteenotossa hyökkäävä osapuoli on pelaaja, joka jatkaa iskujen antamista tarkoituksenaan rangaista puolustuskyvyttömässä asemassa olevaan vastustajaa tai tappeluun halutonta vastustajaa. Pelaaja on todettava hyökkääväksi osapuoleksi, kun hän on selkeästi voittanut tappelun, mutta jatkaa iskujen antamista ja saa iskut perille jatkaakseen vastustajan rankaisemista ja/tai loukkaa vastustajaa, joka ei enää pysty puolustamaan itseään. 46.2. 46.3. 46.4.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online