Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

106

OSA 7 – RAJOITTAVAT RIKKEET

56.5. OTTELURANGAISTUS Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa estämisellä tai myöhästyneellä taklauksella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus. RANGAISTUSLAUKAUS Jos puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella olevaa kiekollista pelaajaa, jolla ei ole muuta vastustajaa kuin maalivahti ohitettavanaan, estää jokin puolustavan joukkueen jäsenen, mukaan lukien valmentajan tai joukkueen toimihenkilön, heittämä tai laukaisema maila tai sen osa tai jokin muu esine tai varusteen osa, tuomitaan rangaistuslaukaus rikotun joukkueen hyväksi. Kun valmentaja tai ei-pelaava joukkueen toimihenkilö syyllistyy tällaiseen tekoon, hänelle tuomitaan pelirangaistus ja käsketään siirtyä pukuhuoneeseen. Tapaus raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten. TUOMITUT MAALIT Jos silloin kun joukkue on ottanut maalivahdin pois jäältä, joku tämän joukkueen sääntöjenvastaisesti jäällä oleva jäsen (mukaan lukien maalivahti) tai valmentaja tai joukkueen toimihenkilö estää vartalollaan, mailalla tai jollakin muulla esineellä tai varusteen osalla kiekon tai vastajoukkueen pelaajan liikettä puolueettomalla alueella tai hyökkäysalueella, päätuomarin pitää välittömästi katkaista peli ja tuomita maali ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. Kun valmentaja tai joukkueen toimihenkilö syyllistyy tällaiseen tekoon, hänelle tuomitaan pelirangaistus, käsketään siirtyä pukuhuoneeseen ja asia raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten. KATSOJIEN AIHEUTTUMAT HÄIRIÖT Tuomariston täytyy raportoida asiaankuuluvalle elimelle kaikki yleisön aiheuttamat häiriötilanteet. (I) Jos yleisöstä heitetään esineitä jäälle ja pelitilanne vaarantuu, tuomaristo katkaisee pelin ja seuraava aloitus suoritetaan pelin katkaisupaikkaa lähinnä olevasta aloituspisteestä. (II) Jos katsoja pitää pelaajasta kiinni tai estää häntä, peli katkaistaan. Jos estetyn kenttäpelaajan joukkueella on kiekko hallussaan rikkeen tapahtumishetkellä, pelitilanne jatkuu, kunnes vastajoukkue saa kiekon haltuunsa. SÄÄNTÖ 57 KAMPITUS 57.1. KAMPITUS Pelaaja ei saa asettaa mailaansa tai mitään vartalonsa osaa siten, että aiheuttaa vastustajan kompastumisen tai kaatumisen. Tahattomasta kampituksesta, joka tapahtuu samanaikaisesti pelisuorituksen päättymisen kanssa, ei rangaista. Tahattomasta kampituksesta, joka tapahtuu samanaikaisesti pelin katkeamisen yhteydessä tai pelikatkolla, ei rangaista. 56.6. 56.7. 56.10.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online