Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

OSA 9 – MUUT RIKKEET

125

Tämän pelaajan täytyy kärsiä ylimääräinen pieni rangaistus sen lisäksi, mitä hänellä on alkuperäistä rangaistusta jäljellä (tämä jäljellä oleva rangaistusaika lasketaan siitä hetkestä, kun hän poistui sääntöjenvastaisesti rangaistusaitiosta). Tilanteessa, jossa pelaaja palaa jäälle ennen kuin hänen rangaistuksensa on päättynyt rangaistusajanottajan virheen takia, pelaajalle ei tuomita ylimääräistä rangaistusta, mutta hänen täytyy kärsiä kesken jääneen rangaistuksen jäljellä oleva aika, joka lasketaan siitä hetkestä, kun hän poistui rangaistusaitiosta rangaistusajanottajan virheen takia. Jos rangaistuksensa päättymisen jälkeistä pelikatkoa odottanut (odottaneet) pelaaja(t) poistuessaan rangaistusaitiosta osallistuu (osallistuvat) yhteenottoon, niin tälle/näille rangaistusaitiosta poistuvalle pelaajalle /poistuville pelaajille tuomitaan rangaistuksia yhteenoton tapahtumien mukaan. Jos rangaistuksensa päättymisen jälkeistä pelikatkoa odottanut pelaaja poistuessaan rangaistusaitiosta ajautuu yhteenottoon vastustajan kanssa ja vastustaja on yhteenoton yllyttäjä / aloitteentekijä, tällöin rangaistusaitiosta tuleva pelaaja ei ole pelirangaistuksen kohteena. JOUKKUERANGAISTUS Joukkuerangaistus tuomitaan joukkueelle, jonka pelaaja(t) lähtee(lähtevät) pelaajapenkiltä muussa kuin vaihtotarkoituksessa eikä tällöin ole yhteenottoa käynnissä. Kun pelaaja on loukkaantunut ja kyseessä on pelikatko, joukkueen lääkäri (tai muu lääkintähenkilöstö) saa mennä jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa eikä heidän tarvitse odottaa päätuomarin lupaa. PELIRANGAISTUS Jos valmentaja tai joukkueen toimihenkilö erän alkamisen ja sen päättymisen välillä tulee jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa, ellei tuomaristo tai lääkintähenkilöstö ole häntä niin ohjeistanut, päätuomarin tulee tuomita pelirangaistus rikkoneelle joukkueelle ja raportoida tilanne asiaankuuluvalle elimelle mahdollisia kurinpitotoimenpiteitä varten. Kun pelaaja on loukkaantunut ja kyseessä on pelikatko, joukkueen lääkäri (tai muu lääkintähenkilöstö) saa mennä jäälle hoitamaan loukkaantunutta pelaajaa eikä heidän tarvitse odottaa päätuomarin lupaa. Ensimmäiselle pelaajien yhteenoton aikana pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta lähtevälle kumman joukkueen tahansa pelaajalle tuomitaan pelirangaistus. I. Seuraaville pelaajien yhteenoton aikana pelaajapenkiltä lähteville pelaajille tuomitaan käytösrangaistus. II. Seuraaville pelaajien yhteenoton aikana rangaistusaitiosta lähteville kenttäpelaajille tuomitaan pieni rangaistus ja pelirangaistus, jotka kärsitään kaikkien aikaisempien rangaistustensa päätyttyä. III. Jo pelkkä lähteminen pelaajapenkiltä tai rangaistusaitiosta on rike näitä sääntöjä vastaan, vaikka pelaajat eivät jäälle tultuaan osallistuisi itse tappeluun. IV. Enintään viisi käytösrangaistusta ja/tai pelirangaistusta joukkuetta kohden voidaan tuomita tämän säännön perusteella. Rangaistulle pelaajalle, joka lähtee rangaistusaitiosta pelikatkolla ja yhteenoton aikana, tuomitaan pieni rangaistus ja pelirangaistus. Pienen rangaistuksen ja alkuperäisen rangaistuksen loppuajan kärsii rangaistusaitiossa kyseisen pelaajan sijainen, jonka nimeää rikkoneen joukkueen valmentaja. Pelaajalle, jonka tuomaristo on määrännyt pukuhuoneeseen ja joka mistä syystä tahansa palaa pelaajapenkilleen tai jäälle, tuomitaan pelirangaistus. Kun pelaaja tulee rangaistusaitioon, hän ei saa lähteä sieltä ennen rangaistuksensa päättymistä ja ennen kuin hänen joukkueensa on oikeutettu korvaavaan pelaajaan jäällä, tai erän päättyessä mennäkseen pukuhuoneeseen, tai jos tuomaristo antaa hänelle luvan poistua. Muussa tapauksessa pelaajalle tuomitaan pelirangaistus tämän säännön perusteella. 70.5. 70.6.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online