Jääkiekon sääntökirja 2022 - 2023

JÄÄKIEKON SÄÄNTÖKIRJA - SJL 2022-2023

178

LIITE II

Kiekon ohjaaminen (Directing the Puck)

Teko, jossa tarkoituksellisesti vartalo, luistin tai maila liikutetaan tai asemoidaan kiekon kulkuradan muuttamiseksi haluttuun suuntaan.

Aloitus (Face-off)

Aloitus on tilanne, jossa tuomari pudottaa kiekon kahden eri joukkueen pelaajan mailojen väliin aloittaakseen pelin. Aloitustapahtuma käynnistyy, kun tuomari osoittaa seuraavan aloituksen oikean paikan ja tuomarit ovat omilla paikoillaan. Aloitus alkaa kiekon pudotuksella.

Pelitilanne (Game Action)

Toiminta, kun pelikello on käynnissä.

Pelikiellot (Game Suspensions)

Kun pelaajalle, valmentajalle tai joukkueenjohtajalle tuomitaan pelikielto, hän ei ole edustuskelpoinen osallistumaan seuraavaan otteluun (seuraaviin otteluihin) ennen kuin asiaankuuluva elin on tehnyt lopullisen tarkastelun ja päätöksen asiasta.

Maalivahti (Goalkeeper)

Maalivahti on joukkueen nimeämä ja maalivahdille sallitaan suojaavia erityisvarusteita ja oikeuksia kiekon pelaamisen suhteen.

Mailan kanta (Heel of the Stick) Loukkaantuminen (Injury)

Kohta, jossa mailan varsi ja lavan alaosa kohtaavat.

Loukkaantumisen edellytys ei ole näkyvissä oleva veri. Veren vuotaminen ei ole ainoa määräävä tekijä. Esimerkiksi korkean mailan aiheuttamalla loukkaantumisella voi olla seuraavia tunnusmerkkejä: korkean mailan aiheuttamat vakavat ruhjeet, hiertymät, jäljet, avohaava tai hammasvauriot. Myöhästynyt taklaus on sellaisen pelaajan piittaamatonta vaarantamista, jolla ei ole kiekko hallinnassaan tai joka ei ole kiekollinen pelaaja. Ketä tahansa pelaajaa, joka on luopumassa tai menettämässä kiekon hallinnan tai hallussapidon, voi taklata, kunhan taklaaja on kiekollisen pelaajan välittömässä läheisyydessä. Jos taklaajan täytyy liikkua taklattavan pelaajan suuntaan ja hän taklaa voimakkaasti haavoittuvassa asemassa olevaa vastustajaa, hän saattaa syyllistyä myöhästyneeseen taklaukseen.

Myöhästynyt taklaus (Late-hit)

Kentällisen vaihtaminen (Line Change Procedure)

Pelaajien vaihtaminen pelikatkojen aikana.

Puolueeton alue (Neutral Zone)

Kahden siniviivan välissä oleva keskikentän alue (ei puolustusalue eikä hyökkäysalue).

Pelaajavahvuus (Numerical Strength)

Jäällä olevaan pelaajavahvuuteen (lukumäärään) vaikuttaa, kun joukkueella on yhden tai useamman kärsittävänä olevan rangaistuksen takia jäällä vähemmän kuin viisi kenttäpelaajaa ja maalivahti.

Toimitsijat (Off-ice Officials)

Toimitsijat on nimetty avustamaan pelin johtamisessa ja toimitsijoita voivat olla kirjuri, peliajanottaja, rangaistusajanottaja, rangaistusaition valvojat (ja kaksi maalituomaria, jos tarpeen). Päätuomarilla on pelin yleisjohto ja täysi käskyvalta toimitsijoihin. Näkemyseroissa päätuomarin päätös on lopullinen.

© Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online